پرتال کاریابی کشور Job Iran
وب سایت های اطلاعاتی و پرتال های سازمانی | 1386

  • مدیریت کارجویان
  • مدیریت رزومه های کارجویان
  • مدیریت کارفرمایان
  • مدیریت فرصت های شغلی کارفرمایان
  • مدیریت فرصت های شغلی جراید
  • جستجوی پیشرفته مشاغل
  • مدیریت محتواها
  • مدیریت کاربران و سطوح دسترسی


[ سازمان همیاری و اشتغال ( جهاد دانشگاهی ) ]


بازگشت ...